რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
დაგავიწყდათ?
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS AND WE’LL SEND YOU A NEW PASSWORD

სამართლებრივი მომსახურება

შრომის სამართალი

„თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ აქტიურად იცავს დასაქმებულების უფლებებს შრომით ბაზარზე როგორც კონსულტაციების, ასევე, მოლაპარაკებებისა და სასამართლოში წარმომადგენლობის გზით. დასაქმებულებს და დამსაქმებლებს შეუძლიათ სამართლებრივი კონსულტაციის გავლა როგორც მიმდინარე, ასევე, სამომავლოდ დასადებ შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით.