რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
დაგავიწყდათ?
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS AND WE’LL SEND YOU A NEW PASSWORD

სამართლებრივი მომსახურება

შესაბამისობის სამართალი და ევროკავშირის სამართალი

„თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს სთავაზობს კომპანიის სადამფუძნებლო და შიდა დოკუმენტაციის, მათ შორის, ხელშეკრულებების შესაბამისობის შემოწმებას ქვეყნაში მოქმედ კანონმდებლობასა და შემუშავებულ კანონპროექტებთან მიმართებაში. „თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ დაინტერესებული პირებისათვის განახორციელებს ხელშეკრულებების, წესდებების, შრომითი კონტრაქტების, მმართველობის ორგანოების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების და სხვა სახის დოკუმენტაციას ურთიერთშედარებას საქართველოს და ევროკავშირის კანონმდებლობასთან.