რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
დაგავიწყდათ?
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS AND WE’LL SEND YOU A NEW PASSWORD

სამართლებრივი მომსახურება

საკორპორაციო სამართალი

„თბილისი კონსალტინგ გრუპის“ საქმიანობის ერთ-ერთი ძირითადი სფერო არის დაინტერესებული პირებისათვის საკორპორაციო სამართლის სფეროში კონსულტაციების გაწევა.

ადგილობრივ და უცხოელ მეწარმეებს და სამეწარმეო საქმიანობის დამწყებ პირებს, შეუძლიათ ისარგებლონ „თბილისი კონსალტინგ გრუპის“ მაღალკვალიფიციური სერვისებით.