რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
დაგავიწყდათ?
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS AND WE’LL SEND YOU A NEW PASSWORD

სერვისები

საწარმოს კორპორაციული მართვის მოდელი

საწარმოს კორპორაციული მართვის მოდელი მოიცავს ისეთი საკითხების ერთობლიობას, როგორიცაა აქციონერთა უფლებები, მენეჯმენტის სტრუქტურა და მოვალეობები, სამეთვალყურეო საბჭოს შემადგენლობა და კომიტეტები, ანგარიშვალდებულება და გამჭვირვალობა და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების (ე.წ. „სტეიქჰოლდერები“) ინტერესების გათვალისწინება. კორპორაციული მართვის სისტემისგან განსხვავებით, არსებობს კორპორაციული მართვის მრავალი მოდელი. „თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს კორპორაციის საქმიანობასა და მიზანზე მორგებული კორპორაციული მართვის მოდელების ფორმირებას.