რეგისტრაცია
ავტორიზაცია
დაგავიწყდათ?
რეგისტრაცია
პაროლის აღდგენა

ENTER YOUR EMAIL ADDRESS AND WE’LL SEND YOU A NEW PASSWORD

სერვისები

რეორგანიზაცია/რეორგანიზაციის ხელშეკრულება

„თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს რეორგანიზაციის განხორციელების სამართლებრივ უზრუნველყოფას და რეორგანიზაციის ხელშეკრულების შედგენას. დაინტერესებულ მხარეებს ექნებათ სამართლებრივი შესაძლებლობა სხვადასხვა მეთოდის გამოყენებით განახორციელონ რეორგანიზაცია, გაითვალისწინონ სამართალმემკვიდრეობის საკითხი, დაგეგმონ ორ ან სამსაფეხურიანი ტრანზაქციები და მიიღონ მათთვის სასურველი შედეგი. ამადროულად, „თბილისი კონსალტინგ გრუპი“ რეორგანიზაციის პროცესში დაინტერესებულ მხარეებს სთავაზობს არსებულ დოკუმენტაციის სამართლებრივ ექსპერტიზას (ე.წ. Due Diligence), იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რეორგანიზაციის შემდგომ ახალი გარემოებების აღმოჩენა, რომელთა ცოდნა მნიშვნელოვანი იქნებოდა რეორგანიზაციის მიმდინარეობისას.